მთავარი სიახლეები მამუკა მდინარაძე: ჩვენი დაპირება, რომ დავაზღვევდით თეორიულ რისკებს, რომელზეც ოპონენტები აპელირებდნენ, შევასრულეთ

მამუკა მდინარაძე: ჩვენი დაპირება, რომ დავაზღვევდით თეორიულ რისკებს, რომელზეც ოპონენტები აპელირებდნენ, შევასრულეთ

14
გაზიარება


მამუკა მდინარაძე: ჩვენი დაპირება, რომ დავაზღვევდით თეორიულ რისკებს, რომელზეც ოპონენტები აპელირებდნენ, შევასრულეთ


+

16 ივნისი. 2017. 16:39

.. გადაუნაწილებელმანდატებთანდაკავშირებითვენეციისკომისიასთანმიღწეულიშეთანხმებაარისდაპირება, რომელიცჩვენგავეცითსაყოველთაოსახალხოგანხილვებისდროს", – ამის შესახებ „ინტერპრესნიუსს" ფრაქცია „ქართული ოცნების" ლიდერმა მამუკამდინარაძემგანუცხადა.

ესარისდაპირება, რომელიცჩვენგავეცითსაყოველთაოსახალხოგანხილვისდროს. ჩვენიდაპირება, რომთეორიულრისკებს, რომელზეცოპონენტებიაპელირებდნენ, დავაზღვევდით, შევასრულეთ. მიუხედავადიმისა, რომვენეციისკომისიამრეკომენდაციამოგვცამაქსიმალურზღვარზე, ჩვენ, პრაქტიკულად, დავაწესეთმინიმალურიზღვარიც. ამფორმულისმიხედვით, გამარჯვებულმაპარტიამრაცარუნდაშთამბეჭდავიუპირატესობამოიპოვოსმეორეადგილზეგასულპარტიასთან, თუმანმინიმუმ 38%-მდეარმიიღო, ისვერდააკომპლექტებსმთავრობასდავერმიიღებსუბრალოუმრავლესობასაცკი. საუბარიზედმეტიასაკონსტიტუციოუმრავლესობაზე, რომელზეცჩვენიოპონენტებისაუბრობდნენ", – განაცხადამდინარაძემ.

რაც შეეხება საკითხს, თუ რამდენად დაუჭერენ მხარს აღნიშნულ მოდელს და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას შერეული სისტემის მომხრე დეპუტატები, მდინარაძე დარწმუნებულია, რომ კონსენსუსი მიღწევადია.

ჩვენპირველივედღიდანვევამბობდით, რომგუნდშიარისაზრთასხვადასხვაობა. თქვენხედავთ, რომესდისკუსიადღესაცგრძელდება. მთავარია, რომკონსენსუსისსაფუძველიარის. დარწმუნებულივარ, კონსენსუსსმივაღწევთდასაბოლოოდ, ჩვენგვექნებაუკეთესისისტემა, რომელიცგანვითარებაზე, პროგრესზე, მომავალზეიქნებაორიენტირებული. ჩვენგვექნებაშეუდარებელიკონსტიტუცია. კონსენსუსისფარგლებში, მათშორისსაუბარიავადებზე. ამასთანდაკავშირებითმევფიქრობ, რომკონსენსუსიაუცილებლადმიღწევადია. კონსტიტუციაშიშეტანილიცვლილებებისშედეგადპარტიებისგანვითარებისმოლოდინიგვაძლევსიმისსაფუძველს, რომვიმსჯელოთპროპორციულისისტემისუკეთესობაზე. აქედანგამომდინარე, ვფიქრობ, რომპროპორციულისისტემა, საბოლოოჯამში, უკეთესადუზრუნველყოფსდემოკრატიას, პლურალიზმსდასამართლიანობას, რაცგამოადგებაქვეყანასგრძელვადიანპერსპექტივაში", – განაცხადამდინარაძემ.

მისივე თქმით, ამ ეტაპზე არავის შეუძლია თქმა, თუ რა სისტემით ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები 2020 წელს.

ჯერჯერობითამასთანდაკავშირებითარავისშეუძლიაპასუხისგაცემა. ამსაკითხებზემიდისსწორედმსჯელობადაყველაარგუმენტისგათვალისწინებითჩვენმივალთსაბოლოოგადაწყვეტილებამდე", – აღნიშნამდინარაძემ.

წყარო :
wyaro