მთავარი სიახლეები ირაკლი სესიაშვილი: ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნა წარმატებული რეფორმა იყო

ირაკლი სესიაშვილი: ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნა წარმატებული რეფორმა იყო

9
გაზიარება


ირაკლი სესიაშვილი: ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნა წარმატებული რეფორმა იყო


+

17 ივნისი. 2017. 17:09

პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლისესიაშვილის განცხადებით, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნა წარმატებული რეფორმა იყო.

სესიაშვილმა ე.წ. მოსმენების სააგენტოს უფროსად კობა კობიძის კანდიდატურის დამტკიცების შემდეგ განაცხადა, რომ მათ მიეცათ საშუალება, საუკეთესოთა შორის საუკეთესო არჩევანი გაეკეთებინათ.

თავადრეფორმა, რაცჩვენდავიწყეთშინაგანსაქმეთასამინისტროსგან, გავყავით, სახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურიცალკეჩამოვაყალიბეთ, დაამისშემდეგოპერატიულტექნიკურისააგენტოშევქმენით. ესიყოაბსოლუტურადსწორიდაწარმატებულირეფორმა. ესჩვენგვაძლევსმეტდამოუკიდებლობას, მეტიკონტროლისსაშუალებას, მეტანგარიშვალდებულებას, ამიტომთავისთავადცხადიახელმძღვანელისშერჩევაიყოძალიანმნიშვნელოვანიდართულიც.

მართლაგულწრფელადგეუბნებით, გამიხარდა, რომწარმოდგენილიკანდიდატებიიყვნენმართლაცგამორჩეულებიდაღირსეულები, დათითოეულჩვენგანსმოგვეცასაშუალება, რომსაუკეთესოთაშორისსაუკეთესოარჩევანიგაგვეკეთებინა.

იმედიმაქვს, რომამსამსახურსძლიერიხელმძღვანელიეყოლება, პროფესიონალი, მენეჯერულითვისებებითდარაცმთავარია, ყველავართჩვენიქვეყნისუსაფრთხოებისსამსახურშიდაწარმატებასვუსურვებამსააგენტოს",– განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა.

სპეციალურმა კომისიამ სსიპ საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსის თანამდებობაზე კობა კობიძის კანდიდატურა დაამტკიცა.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ვახტანგ გომელაურის განცხადებით, კობიძის კანდიდატურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დღეს წარედგინება.