მთავარი სიახლეები დავით ნარმანია: პეკინის გამზირზე გზის რეაბილიტაცია 10 სექტემბრამდე დასრულდება

დავით ნარმანია: პეკინის გამზირზე გზის რეაბილიტაცია 10 სექტემბრამდე დასრულდება

9
გაზიარება


დავით ნარმანია: პეკინის გამზირზე გზის რეაბილიტაცია 10 სექტემბრამდე დასრულდება


+

17 ივნისი. 2017. 11:39

თბილისის მერის დავითნარმანია განცხადებით, პეკინის გამზირზე გზის რეაბილიტაცია 10 სექტემბრამდე დასრულდება.

მისი თქმით, გაიმართა სამუშაო შტაბის სხდომა, რომელზეც ოპერატიული გადაწყვეტილებები და დავალებები შესაბამისმა სამსახურებმა მიიღეს.

აღნიშნულზედაყრდნობითუკვედაიკეტაპეკინისგამზირისერთიმხარე, შესაბამისად, მოძრაობაგახდაცალმხრივი. დილიდანკომპანიაჯორჯიანუოთერენდფაუერი" დაიწყებსსამუშაოებს. მოძრაობასთანდაკავშირებითდილიდანიქნებაშეზღუდვები. შესაბამისად, მძღოლებსმოვუწოდებთ, რომმაქსიმალურადთავიაარიდონამმიმართულებითმოძრაობასდაგადადგილდნენალტერნატიულიმარშრუტებით, რათაარშეიქმნასდისკომფორტიდაგაგებითმოეკიდონიმას, რომძალიანმნიშვნელოვანიპროექტიხორციელდებადასარებილიტაციოსამუშაოებიგარკვეულშეზღუდვებთანაადაკავშირებული", – განაცხადნარმანიამ.

მისივე თქმით, შტაბის სხდომაზე შეთანხმდნენ, რომ სამუშაოები 24-საათიან რეჟიმში იწარმოებს.

მეორემხრივ, სამუშაოებიისეთნაირადუნდავაწარმოოთ, რომდისკომფორტიმინუმუმამდედავიყვანოთროგორცმძღოლებისთვის, ისემოქალაქეებისთვისდაპროექტიუნდაგანხორციელდესმაქსიმალურადხარისხიანად, ევროპულისტანდარტებისსრულიდაცვით. ვფიქრობთ, რომგეგმაგრაფიკისმიხედვითპროექტითავიდანბოლომდეყველაზემაქსიმუმ 10 სექტემბრამდეუნდადავასრულოთ", – განაცხადანარმანიამ.

მისი თქმით, პროექტი ეხება პეკინის გამზირის სასტუმრო „ჰოლიდეი ინნ"-დან არქივამდე მანძილს.

გზისაღდგენისადატროტუარისკეთილმოწყობისთვისთბილისისბიუჯეტიდან 3 მილიონლარამდედაიხარჯება. რაცშეეხებამიწისქვეშაკომუნიკაციებს, ამასსაკუთარიხარჯებითკომუნიკაციებისმფლობელიკომპანიებიუზრუნველყოფენ", – განაცხადა დავითნარმანიამ.