მთავარი სიახლეები გიორგი კვირიკაშვილი: ქუთაისი ყალიბდება, როგორც საქართველოს ცენტრი

გიორგი კვირიკაშვილი: ქუთაისი ყალიბდება, როგორც საქართველოს ცენტრი

11
გაზიარება


გიორგი კვირიკაშვილი: ქუთაისი ყალიბდება, როგორც საქართველოს ცენტრი


+

17 ივნისი. 2017. 13:40

საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგიკვირიკაშვილის განცხადებით, იმერეთს გააჩნია განსაკუთრებული შესაძლებლობა ბევრი თვალსაზრისით.

მოხარულივარ, რომაქასეთიგანწყობაა. უდიდესიგრძნობაა, როდესაცჩვენიდიდიმწერლის, დავითკლდიაშვილისეზოშიდგახარიმერეთისამულამაზესსოფელში. მინდა, მოგესალმოთყველასდამადლობავუთხრაყველას, ვინცდღესასეთიგანწყობაშექმნა. მადლობაელგუჯაგოცირიძესდაახალგაზრდებს, რომლებმაცდიდიწვლილიშეიტანესდღევანდელიდღისმოწყობაში. იმერეთინამდვილადარისსაქართველოსგანსაკუთრებულირეგიონი, განსაკუთრებულიშესძლებლობებითდაჩვენიმოვალეობაა, ყველაესშესაძლებლობასათანადოდავითვისოთ. საქართველოსინფრასტრუქტურულისივრცითიგანვითარებისპროგრამამოიცავსყველარეგიონს, ყველასოფელსდაგულისხმობსიმას, რომსაქართველოსყველაწერტილშიუნდაიყოსადვილიმისვლადაუნდაიყოსხელმისაწვდომიყველაისძირითადიმომსახურება, რომელსაცსახელმწიფოსთავაზობს", – განაცხადა კვირიკაშვილმასოფელ ზედა სიმონეთში მოსახლეობასთან შეხვედრისას.

პრემიერის თქმით, იმერეთში ყველანაირი რესურსი არსებობს, რომ ტურიზმი მეტად განვითარდეს.

იმერეთსგააჩნიაგანსაკუთრებულიშესაძლებლობაბევრითვალსაზრისით, მაგრამუპირველესყოვლისა, მისიგამორჩეულიადამიანებითდარათქმაუნდა, გეოგრაფიულიმდებარეობით. ისარისდამაკავშირეებელიაღმოსავლეთის, დასავლეთის, ჩრდილოეთისდასამხრეთის. სწორედამიტომ, ქუთაისიყალიბდება, როგორცცენტრისაქართველოსი, საიდანაცსაქართველოსნებისმიერწერტილშიძალიანმარტივიიქნებამისვლა. ეს,რათქმაუნდა, გულისხმობსყველაადგილას, მათშორისამულამაზესადგილასტურიზმისშესაძლებლობისგანვითარებას, რაცთავისთავადნიშნავსსაქართველოსყველაოჯახშიუფრომეტშემოსავალსდაუფროწელმაგარ, წელგაართულქართულოჯახს. ესარისძალიანმნიშვნელოვანიდაჩვენნაბიჯნაბიჯსწრაფადვახორციელებთამპროგრამას", განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა.