მთავარი სიახლეები არჩილ თალაკვაძე: ჯარიმა იმ შემთხვევაში უნდა იყოს გაზრდილი, თუ მომხმარებელი არღვევს საზოგადოებრივ...

არჩილ თალაკვაძე: ჯარიმა იმ შემთხვევაში უნდა იყოს გაზრდილი, თუ მომხმარებელი არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს

41
გაზიარება


არჩილ თალაკვაძე: ჯარიმა იმ შემთხვევაში უნდა იყოს გაზრდილი, თუ მომხმარებელი არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს


+

16 ივნისი. 2017. 14:07

„ჯარიმამხოლოდიმშემთხვვეაშიუნდაიყოსგაზრდილი, თუმომხმარებელიარღვევსსაზოგადოებრივწესრიგს", – ამის შესახებსაპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილთალაკვაძემ განაცხადა, რითაც ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილე ალექსანდრებარამიძეს მიმართა, რომელმაც კანონპროექტი წარმოადგინა.

ვადასტურებთუმრავლესობისმზაობას, რომსწრაფადდაგონივრულადიყოსგადაწყვეტილინარკოპოლიტიკისსაკითხი. თქვენიცით, რომსაკონსტიტუციოსასამართლოსშემდეგ, ამმიმართულებითგარკვეულწილადსამართლებრივივაკუუმიარისშექმნილი. ხაზგასმითმინდავთქვა, ჩვენმივესალმებითპრემიერმინისტრის, ვიცეპრემიერისგანცხადებებსნარკოპოლიტიკისრეფორმებთან, ჰუმანიზაციასთანდაკავშირებით. ცხადადარისმათიგზავნილიგამოხატული. ვეთანხმებითოთხსვეტიანრეფორმას. ასევე, ვითვალისწინებთგაეროსრეკომენდაციებს, რომლებიცლიბერალიზაციასთანდაკავშირებითმთელმსოფლიოსმიეწოდა. რაცშეეხებაჯარიმას, მხოლოდიმშემთხვვეაშიუნდაიყოსგაზრდილი, თუმომხმარებელიარღვევსსაზოგადოებრივწესრიგს. დანარჩენიდავტოვოთისნიშნული, რაცშემოთავაზებულია", – განაცხადა არჩილთალაკვაძემ.