მთავარი სიახლეები მსოფლიოს ერთ–ერთ ცნობილ უნივერსიტეტში მათემატიკის ლექტორმა ეს მაგალითი შეიტანა და 200 წარჩინებული...

მსოფლიოს ერთ–ერთ ცნობილ უნივერსიტეტში მათემატიკის ლექტორმა ეს მაგალითი შეიტანა და 200 წარჩინებული სტუდენტიდან მხოლოდ ერთმა მიაგნო თუ როგორ იყო ამოხსნილი მაგალითი!

43
გაზიარება

მსოფლიოს ერთ–ერთ ცნობილ უნივერსიტეტში მათემატიკის ლექტორმა ეს მაგალითი შეიტანა და 200 წარჩინებული სტუდენტიდან მხოლოდ ერთმა მიაგნო თუ როგორ იყო ამოხსნილი მაგალითი!

სწორი  პასუხი  იხილეთ  ქვემოთ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ლექტორის  ჩანაფიქრი  იყო  შემდეგნაირი –   თუკი  რიცხვებს  20,  30  და  ციფრს  1  დავწერდით  რომაული  ციფრებით,  მაშინ  მაგალითი  სწორი  გამოდიოდა…
კვლევებმა  აჩვენეს  რომ  მსოფლიოში  ეს  მაგალითი  მხოლოდ  მოსახლეობის  3%  ამოხსნა  ისე,  რომ  ჭეშმარიტი  ტოლობა  მიიღო!